צ׳רניאבסקי

שמאות מקרקעין

ליווי תכנוני

ייעוץ כלכלי

הערכות שווי

 

אודות

משרד "צ'רניאבסקי שמאות מקרקעין" הוקם בשנת 1990 ומתמחה בייעוץ
ומתן שירותי שמאות מקרקעין במגוון תחומים בתחום הנדל"ן - הערכות שווי, ייעוץ כלכלי וליווי תכנוני.  

בין לקוחות המשרד נמנים גופים ציבוריים ופרטיים רבים (ראו פירוט להלן),
חלק ניכר מהם מלווים על ידי המשרד שנים ארוכות.

 

למשרד שני סניפים: 

הסניף בירושלים בניהולו של  ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין משנת 1988.

הסניף בתל אביב בניהולו של יוני צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין משנת 2010.

 

המשרד פועל כ"משרד בוטיק" המעניק יחס אישי ורציף ללקוחותיו. 

תחומי התמחות

הערכות שווי לצורך בטוחה בנקאית (תקן 19)

הכנת חוות דעת לצורך שעבוד נכסי מקרקעין בהתאם לתקן שמאי מס' 19, עבור לקוחות המשרד ולצורך שיעבוד בבנק הפועלים, בנק לאומי לישראל, בנק ירושלים, בנק אוצר החייל, הבנק הבינלאומי, בנק איגוד וכן מבצע הערכות שווי למחלקות הנכסים של בנקים.

איחוד וחלוקה – טבלאות הקצאה ואיזון (תקן 15)

הכנת טבלאות הקצאה ואיזון בתוכניות איחוד וחלוקה. התמחות בטיפול בתוכניות גדולות ומורכבות
ובתוכניות מרובות בעלים.
ניתוח וייעוץ בהגדרת מתחמי איחוד וחלוקה והפרדת בעלויות. כמו-כן, ייעוץ בסוגיות של איחוד וחלוקה והכנת טבלאות הקצאה ואיזון בתוכניות גדולות ומורכבות להתחדשות עירונית פינוי בינוי.

התחדשות עירונית – פינוי בינוי (תקן 21), תמ"א 38, ליווי דיירים
  • הכנת חוות דעת עבור יזמים ועבור הרשויות (מסלול מיסוי ומסלול רשויות מקומיות) לכדאיות פרויקט פינוי בינוי לפי תקן 21,
    ליווי תכנוני מלא בתוכניות התחדשות עירונית פינוי בינוי מהשלב הראשון ועד לאישור התוכנית.

  • ניתוח כלכלי של הפרויקט המוצע, התמורות לדיירים ורווחיות הפרויקט המתוכנן. 

  • ליווי דיירים מול יזמים, ניתוח הצעות יזמים לפינוי בינוי ותמ"א 38 ומתן ייעוץ שוטף לדיירים לכל אורך הדרך.

ליווי שמאי לתוכניות מפורטות, תוכניות מתאר כוללניות ותוכניות אב

ליווי שמאי וייעוץ שוטף בהליכי הכנת תוכניות מפורטות, תוכניות מתאר כוללניות ותוכניות אב, לרבות ייעוץ ובדיקות כלכליות במסגרת קידום תוכניות להתחדשות העירונית והכנת טבלאות הקצאה ואיזון. 

התנגדויות לתוכניות בנין עיר (תב"ע)

הכנת חוות דעת במסגרת הליך התנגדויות לתוכניות בנין עיר (תב"ע) וייצוג המתנגדים בהתנגדויות בדיונים במוסדות התכנון. 

שומות נגדיות –היטל השבחה, תשלומים לרמ"י, מיסוי מקרקעין
  • הכנת שומות נגדיות לשומות היטלי השבחה של ועדות מקומיות. ליווי ההליכים אל מול שמאי מכריע וועדות ערר.

  • הכנת שומות נגדיות לשומות של רמ"י בעניין דרישה לתשלום של דמי היתר, דמי חכירה, דמי שימוש וכיוצ"ב. ליווי ההליכים בהליכי השגה ראשונה וועדת השגות. 

  • הערכת שומות נגדיות לשומות מטעם רשות המיסים בנוגע למס שבח, מס רכישה, וכיוצ"ב.

הערכות שווי לבית המשפט
  • הכנת חוות דעת מומחה לצורך תביעה/הגנה בתיקי בית משפט.

  • הכנת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט.

הפקעות ותביעות לירידת ערך לפי סעיף 197

ייעוץ והכנת חוות דעת בענין פיצויים הנובעים מהפקעות וכן בענין ירידת ערך המקרקעין בהתאם לסעיף 197. ליווי ההליכים אצל שמאי מכריע, ועדת ערר ובתי המשפט.

 
 

לקוחות

בין לקוחות המשרד נמנים בעלי נכסים, משקיעים, יזמים פרטיים, חברות נדל"ן פרטיות וציבוריות, רשות מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, רשויות מקומיות, הימנותא בע"מ, הדסה, האוניברסיטה העברית, חברת השתתפויות בנכסים, חברות מתכננות, אדריכלים, עורכי דין, ועוד. 

כמו-כן, המשרד מבצע הערכות לצורך מתן אשראי לבטוחה בנקאית (תקן 19) וכן מבצע הערכות שווי למחלקות הנכסים של בנקים. 

 

המשרד פועל כ"משרד בוטיק" המעניק יחס אישי ורציף ללקוחותיו.

logo reshut mekarkehi israel
לוגו בנק הפועלים
לוגו בנק אגוד
Ashdar.png
לוגו משרד הפנים
לוגו בנק לאומי
לוגו השתתפויות בנכסים REP
Minrav.png
otzar.png
לוגו בנק ירושלים
לוגו המכללה האקדמית הדסה בירושלים
shbn.png
בית חולים הדסה
לוגו בנק אוצר החייל
ithadshit_ironit.png
enavgroup.png
לוגו אוניברסיטה העברית בירושלים
לוגו בנק הבינלאומי
JDA.png
 

צוות המשרד

IMG_4798BW_edited.jpg
 יוני צ'רניאבסקי

סניף תל אביב

שמאי מקרקעין משנת 2010, מוסמך אוניברסיטת תל אביב במינהל עסקים (MBA), בוגר אוניברסיטת תל אביב (BA) בתקשורת ובלימודים קלאסיים.

רחוב סוטין 19, תל אביב.

IMG_4759BW.jpg
ברי צ'רניאבסקי

סניף ירושלים

שמאי מקרקעין משנת 1988, מוסמך אוניברסיטת הרווארד במינהל ציבורי  HAR - MPA)), מוסמך האוניברסיטה העברית במנהל עסקים (MBA), בוגר האוניברסיטה  העברית (BA) בכלכלה ובסטטיסטיקה.

רחוב משעול מורן 16, ירושלים.