נושא שם המאמר מחבר מקום הפרסום תאריך לקריאה
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה הקריטריונים לקביעת מתחמי משנה בתכנית איחוד וחלוקה ולאי-הכללת שטחים בטבלאות איזון והקצאה יוני צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
מקרקעין - דו ירחון לענייני מקרקעין
כרך יב, מס' 2
מרץ
2013
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה תגובה למאמרו של עדי צביקל -
איחוד וחלוקה מחדש, גישה חדשה לאור התקינה והצעת החוק
יוני צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
מקרקעין וערכם - בטאון לשכת שמאי מרקעין בישראל דצמבר 2012
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה האם "תורת המשחקים" עשויה לתרום להקצאה "צודקת" בתכניות איחוד וחלוקה מחדש? יוני צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
ברי צ'רניאבסקי, כלכלן ושמאי מקרקעין
מקרקעין וערכם - בטאון לשכת שמאי מרקעין בישראל דצמבר 2012
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה מצגת - איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים - בחיפוש אחר הגישה ההוגנת להקצאת הזכויות בין הבעלים ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין כנס לשכת שמאי המקרקעין נובמבר
2012
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה הקצאה כפויה של זכויות בתכנית איחוד וחלוקה מחדש - האם לפי תרומת הבעלים לתוכנית או לפי שווי נכסיהם? ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
יוני צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין
מקרקעין - דו ירחון לענייני מקרקעין
כרך י, מס' 4
יולי
2011
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה מצגת איחוד וחלוקה - היבטים שמאיים ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין לשכת התכנון מחוז תל אביב ספטמבר
2009
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה מצגת - מדוע אין לכלול את המחוברים

האירוע הנפוץ – תכנית איחוד וחלוקה חדשה מעלה את שווי הקרקע וכדאי להרוס את הבנוי
ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין יום עיון – לשכת שמאי מקרקעין
 
מאי
2008
איחוד וחלוקה - טבלאות איזון והקצאה מצגת - תקינה שמאית ושיקול דעת השמאי - הילכו שניהם יחדיו? ברי צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין סמינר מס' 7 של האקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין בישראל מרץ
2008
                
 
                                                                                            
המשרד בירושלים:
ברי צ'רניאבסקי
משעול מורן 16 ירושלים, 97282   
המשרד בתל אביב:
יוני צ'רניאבסקי
רחוב סוטין 19, תל אביב
טל: 02-5865820  
פקס: 02-5862474
נייד: 052-2630022  
טל: 03-6954097
פקס: 03-6954097
נייד: 052-8685447
bary@cherniavsky.co.il yoni@cherniavsky.co.il
לייבסיטי - בניית אתרים